STANDARDID

IKGH standard on üleeuroopaline kokkulepe, milline üks või teine gupitüüp ideaalis välja nägema peaks. 
Gupid on oma uimede kuju põhjal jaotatud kaheteistkümneks "ideaaltüübiks".
Standardi mõte on selles, et see on aretustöö raamistik, mille abil iga gupiaretaja saab oma isiklikku aretustegevust ja selle tulemusi hinnata.

Gupide hindamine näitustel põhineb selsamal standardil - mida lähemal on hinnatav gupi ideaaltüübile, seda enam punkte ta kogub.


Laiauimelised

- Lippsaba
- Loorsaba
- Lehviksaba
- Triangelsaba 

Mõõksabad

- Kannelsaba
- Topeltmõõkne 
- Alavimpelsaba 
- Ülavimpelsaba

 Lühiuimelised

- Nõelsaba
- Ümarsaba 
- Piiksaba
- Labidasaba 


Ülevaate IKGH standardist ja sellest, kuidas gupisid näitustel hinnatakse, saad raamatust "GUPI - Akvaariumi tilluke vääriskivi"